Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

pelikan18
Switzerland by Ben Roberts
Reposted fromlifeless lifeless vianusiax93 nusiax93

June 12 2018

5364 b6df 390
Reposted fromwestwood westwood viairmelin irmelin
pelikan18
       
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
pelikan18
9643 4592 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viairmelin irmelin
pelikan18
1253 63f7 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
pelikan18
4582 3a82 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
pelikan18
Japierdolę, jest czerwiec
— gdzie ja kurwa, zgubiłam pół roku?
Reposted frompseudooptymistka pseudooptymistka viasatyra satyra
pelikan18
8349 42d7 390
Moje miasto takie piękne.
Reposted fromkatiuszak katiuszak viairmelin irmelin
pelikan18
8711 4342 390
Reposted fromtetsukun tetsukun viairmelin irmelin
pelikan18

— Myślałam, że mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, wobec których nie mają innych planów.

Wziął mnie za rękę i dłuższą chwilę przyglądał się mojej dłoni. Zwróciłam uwagę, że jego palce są znacznie dłuższe niż moje, a przy tym smukłe i silne. Nie zdziwiłabym się, gdyby kiedyś mi się przyznał, że grał na pianinie.

— Mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, za którymi szaleją, a wiedzą, że nic więcej nie może z tego być.

Uścisnął lekko moją dłoń.

— Elżbieta Rodzeń - "Przyciąganie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin

June 12 2017

pelikan18
Zrobiłam sobie przerwę w pisaniu tej mojej, pożalsięboże, magisterki. Wychodzę na balkon. Cisza, spokój, trochę po północy. Nagle z bloku obok słychać "Jebana magisterka!" i trzaśnięcie drzwiami balkonowymi.
— I feel you bro.
Reposted fromhesiamela hesiamela viairmelin irmelin
pelikan18
3116 f484 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viairmelin irmelin
pelikan18
5710 50cd 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viairmelin irmelin
pelikan18
7370 a7ff 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
pelikan18
9148 db31 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasatyra satyra
pelikan18
4439 7acf 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasatyra satyra

May 24 2017

pelikan18
5921 61d4 390
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viairmelin irmelin
5160 7f6d 390
Reposted fromfreakish freakish viahipotermiia hipotermiia
pelikan18
0916 cf25 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahipotermiia hipotermiia

May 09 2017

pelikan18
2512 ca39 390
Reposted frominspire inspire via100suns 100suns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl