Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

pelikan18
Reposted fromFlau Flau viasatyra satyra
pelikan18
pelikan18
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaDaisy88 Daisy88
pelikan18
3295 6819 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
pelikan18
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
pelikan18
9730 0ffc 390
Reposted fromtotal1ty total1ty viairmelin irmelin
pelikan18
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
pelikan18
5189 3bf6 390
Reposted fromimradioactive imradioactive viairmelin irmelin
pelikan18
2238 1f20 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianoisetales noisetales
7742 0791 390
Reposted fromSkydelan Skydelan vianoisetales noisetales
pelikan18
0439 4a10 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoisetales noisetales
pelikan18
-Bez kawy.  -I to jest prawdziwa groza. 
— Uniwersytet potworny
Reposted frompastelowe pastelowe viaDaisy88 Daisy88

June 19 2018

pelikan18
Switzerland by Ben Roberts
Reposted fromlifeless lifeless vianusiax93 nusiax93

June 12 2018

5364 b6df 390
Reposted fromwestwood westwood viairmelin irmelin
pelikan18
       
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
pelikan18
9643 4592 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viairmelin irmelin
pelikan18
1253 63f7 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
pelikan18
4582 3a82 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
pelikan18
Japierdolę, jest czerwiec
— gdzie ja kurwa, zgubiłam pół roku?
Reposted frompseudooptymistka pseudooptymistka viasatyra satyra
pelikan18
8349 42d7 390
Moje miasto takie piękne.
Reposted fromkatiuszak katiuszak viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl