Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

pelikan18
Zrobiłam sobie przerwę w pisaniu tej mojej, pożalsięboże, magisterki. Wychodzę na balkon. Cisza, spokój, trochę po północy. Nagle z bloku obok słychać "Jebana magisterka!" i trzaśnięcie drzwiami balkonowymi.
— I feel you bro.
Reposted fromhesiamela hesiamela viairmelin irmelin
pelikan18
3116 f484 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viairmelin irmelin
pelikan18
5710 50cd 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viairmelin irmelin
pelikan18
7370 a7ff 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
pelikan18
9148 db31 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasatyra satyra
pelikan18
4439 7acf 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasatyra satyra

May 24 2017

pelikan18
5921 61d4 390
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viairmelin irmelin
5160 7f6d 390
Reposted fromfreakish freakish viahipotermiia hipotermiia
pelikan18
0916 cf25 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahipotermiia hipotermiia

May 09 2017

pelikan18
2512 ca39 390
Reposted frominspire inspire via100suns 100suns
pelikan18
2065 f315 390
Reposted fromcalifornia-love california-love via100suns 100suns
5856 a35d 390
Mój ukochany Kraków <3
Reposted fromnowherextohide nowherextohide via100suns 100suns
pelikan18
0568 ed8e 390
Reposted fromtrickster trickster vianoisetales noisetales
pelikan18

What New Movies Would Look Like On VHS

var imagebase='file://D:/Program Files (x86)/FeedReader/'; What New Movies Would Look Like On VHS (20 pics) 17:52 03.04.2015, Maxx, amazing, World Of TechnologyReposted fromlockes lockes vianoisetales noisetales
pelikan18
Czasem myśle, że moje życie to żart. A potem przypominam sobie, że żart powinien być choć trochę zabawny.
— Moja dusza pachnie tobą
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaDaisy88 Daisy88

April 13 2017

pelikan18
9148 db31 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via100suns 100suns
pelikan18

February 28 2017

pelikan18
... że trzeba się najpierw nauczyć upadać, a potem chodzić; że zawsze istnieje stopień niższy od najniższego i wyższy od najwyższego; że lepiej poruszać świat, niż pozwalać, żeby on poruszał Tobą; że można być olbrzymem z duszą karła i odwrotnie...
— Albert Espinosa
Reposted fromte-quiero te-quiero via100suns 100suns

July 03 2015

pelikan18
8754 14d4 390
Reposted fromnathaliestriker nathaliestriker viasatyra satyra

June 29 2015

pelikan18
Reposted frompischus pischus vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl