Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2018

pelikan18
Reposted fromtowo85 towo85 viairmelin irmelin
pelikan18
1980 5288 390
wszystkie naprawdę wielkie idee rodzą się, gdy chodzimy - Fryderyk Nietzsche
pelikan18
3644 cf86 390
Gustav Klimt's ''The Kiss'' Brought to life. Artist Wang Fei turned it into 3D.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin

October 30 2018

pelikan18
4739 baa7 390
love
pelikan18
pelikan18

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viairmelin irmelin
pelikan18
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viairmelin irmelin
pelikan18
pelikan18
4615 914a 390
Reposted fromyikes yikes viairmelin irmelin
pelikan18
4587 362a 390
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
pelikan18
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viairmelin irmelin
pelikan18
3064 f8cb 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
pelikan18
6010 0235 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
pelikan18
7146 5d56 390
Reposted fromolololo olololo viairmelin irmelin
pelikan18
5032 6c67 390
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin

October 14 2018

pelikan18
Reposted fromFlau Flau viasatyra satyra
pelikan18
pelikan18
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaDaisy88 Daisy88
pelikan18
3295 6819 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
pelikan18
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl