Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2019

3412 0ca0 390
Reposted fromdeanfell deanfell viasatyra satyra
pelikan18
9768 c613 390
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viairmelin irmelin
pelikan18
4292 51ed 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasatyra satyra
pelikan18
Reposted fromshakeme shakeme viasatyra satyra
pelikan18
5132 4201 390
Reposted fromfungi fungi viasatyra satyra

March 31 2019

pelikan18
1411 09ea 390
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viairmelin irmelin
pelikan18
1133 4069 390
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasatyra satyra
pelikan18
Coś co czyni cię inną, albo wręcz dziwną - to właśnie jest twoją siłą.
— Meryl Streep
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasatyra satyra
pelikan18
7311 abb9 390
Reposted fromMadristas Madristas viasatyra satyra
pelikan18
5372 7635 390
Reposted fromCsengee Csengee viasatyra satyra
pelikan18
Reposted fromshakeme shakeme viasatyra satyra
pelikan18
pelikan18
0380 e8b2 390
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viasatyra satyra
pelikan18
Reposted frompffft pffft viairmelin irmelin
pelikan18
3142 59f3 390
Reposted fromshpeelman97 shpeelman97 viairmelin irmelin
pelikan18
1014 cbff 390
Reposted fromowca owca viairmelin irmelin
pelikan18
pelikan18
6294 9547 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasatyra satyra
3412 0ca0 390
Reposted fromdeanfell deanfell viasatyra satyra
pelikan18
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl